Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skránda
Straipsnelis:
Oset. xærræǧ/xærnæǧ ‘skudurai’. Reikia kildinti iš karna-ga ir gretinti su par. xȃṛ (iš *xarna-?) ‘torn’ (kitaip: Morgenstierne. IIFL I 300) ir toliau su lie. skrandas, skránda ‘seni panešioti kailiniai’, la. skrañds ‘skudurai’, č. chrun, r. (tarmių) хруны, хруни ‘skudurai, skarmalai’ (Fraenkel II 814–815; Vasmer REW III 273–274).¹ [¹ Galimas daiktas, kad r. хрен posakyje старый хрен neturi nieko bendra su augalo pavadinimu, o atstovauja ablautui žodžio хрун ir tokiu būdu старый хрен atitinka oset. zæxææ̌ (‘senas skarmalas’)].
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas