Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrebénti
Reikšmė:
krebždėti; skusti, lupti
Straipsnelis:
Esama nemažai ide. šaknies (s)ker- ‘pjauti’ plėtinio *(s)kerb(h)-, *(s)kreb(h)- atsovų: skrebénti ‘krebždėti’ : ‘skusti, lupti’; skrebėti ‘krebždėti, šiugždėti, braškėti, girgždėti’, skrẽbinti ‘brazdinti’ : ‘skusti, lupti’, (iš)skrõbti ‘(iš)skopti’, la. trm. skrabt ‘duobti, skobti, gremžti, grandyti, brėžti’, skrabstît ‘duobti, skapstyti, grandyti, braižyti’, skrabinât ‘krebždinti, brazdėti’ : ‘graužti, kramtyti’, r. скрести́ (скребу́) ‘gręsti, gremžti, grandyti, krapštyti’, slov. škrébati ‘džerskėti, bruzgėti’ : ‘graužti’, v. v. a. schreffen ‘plėš(y)ti, drėksti’, lo. scrobis ‘duobė’ ir kt. Dar žr. skriausti, kriaunys.
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas