Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrèbti
Reikšmė:
išskobti
Straipsnelis:
Šalia lie. skrèbti, skràbti, skrabė́ti, (iš)skrobti, la. skrabt ‘urbti, gremžti’, skrabinât, (skribinât, kribinât) ‘gremžti, grandyti; (ap)graužti, r. скрести́ (скребу́) ‘gremžti, grandyti, krapštyti’, le. skrobać ‘grandyti, skusti’, s. isl. skrapa ‘krapštyti, gremžti’. Dar
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 13, 15
Antraštė:
skrèbti
Reikšmė:
to shrink
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Be daiktavardžių, aptariami ir veiksmažodžiai. Kroonenas kalba apie deiteratyvizaciją – procesą, kai iš iteratyvų pasidaro stiprieji veiksmažodžiai. Deiteratyvizacijos proceso intensyvumas paaiškina daug germaniškų dubletų. Kaip vieno iš jų pavyzdį Kroonenas pateikia s. ang. scrimman ‘to shrivel’ < *skrimban- vs. vid. vok. a. schrimpfen ‘to shrink’ < *skrimpᵖan- vs. vid. vok. a. schrumpfen ‘t. p.’ < *skrumpᵖ/bōn- < (quasi) *skrm̥bʰ-n(é)h₂- (plg. lie. skrembù, skrèbti ‘t. p.’ < *skre(m)bʰ-).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 108
Antraštė:
skrèbti
Reikšmė:
to schrink
Straipsnelis:
Šiaurės vakarų germanų tarmėse egzistuojantį deiteratyvumo mechanizmą iliustruoja stipriųjų veiksmažodžių dubletai (išlaikę pirminį konsonantizmą arba sutrumpinti, su geminata): s. ang. scrimman ‘to shrivel’ < *skrimban- vs. v. v. a. schrimpfen ‘to shrink’ < *skrimpᵖan- vs. v. v. a. schrumpfen ‘id.’ < *skrumpᵖ/bōn- < (galbūt) *skrm̥bʰ-n(é)h₂- (plg. lie. skrembù, skrèbti ‘id.’ < *skre(m)bʰ-).
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas