Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrèsti
Straipsnelis:
[Germ. ir bl. bendri ligų pavadinimai:] 11. Lie. skrentù, skrèsti ‘nušašti, apšašti’ (< *(s)ker-t- (-d-, -tt-) atitinka gausūs paraleliniai germ. vediniai, įvardijantys ne tik žmogaus liguistumą, bet ir ligos sukėlėją ar priemonę jos atsikratyti, plg. n. v. bavarų shrätz ‘neūžauga, mažo ūgio’, norv. trm. skranta ‘liesėti’, norv. skrinn (*skrenþa-) ‘liesas, nevaisingas’, skreda ‘silpnas,menkas žmogus’, v. v. ž. schrāde ‘liesas; apgailėtinas, graudus’, šv. skratte ‘naminis; vaiduoklis’, s. v. a. scrato, scraz ‘piktoji dvasia; naminis; plaukuotasis’ (vok. Waldschratt ‘miškinis’), s. isl. skratti ‘pabaisa; burtininkas’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 78
Antraštė:
skrèsti
Straipsnelis:
Prasl. xrędnǫti. R. хрядеть ‘liesėti, džiūti, sirgti’, s. č. chřieda ‘išsekimas’, sausumas’, č. chřadnouti ‘vysti, rauktis’, le. ochrzęły ‘silpnas, sergantis’ ir kt. Prasl. xrędnǫti rekonstruojama reikšmė ‘rauktis, liesėti, vysti, sirgti’. Semantiškai jam artimesnės germanų paralelės: s. v. a. scrintan ‘lūžti, trūkinėti’, scrunta ‘įskilimas’. Dar artimesnis semantiškai lie. skrèsti, skrentù ‘rauktis’. Kitos šios leksemos reikšmės turbūt yra fonosemantinio supanašėjimo rezultatas: lie. skrę̃sti, skręstù ‘darytis kietam, purvinam, netikusiam’ [143]. Genetiška sąsaja prasl. xrędnǫti ir lie. skrèsti, skrentù patvirtinama norv. skranta ‘rauktis, liesėti’ su reguliariuoju pragermanų d ir norv. skrinn (< *skrenþa) ‘sausas, liesas’, v. v. ž. schrāde ‘liesas, plonas, nelaimingas’, kurie verčia manyti buvus pragermanų t. Visais šiais atvejais prasl. x atitinka pradinį ide. sk.
Šaltinis:
Мартынов 1968, 143–144
Antraštė:
skrę̃sti
Straipsnelis:
Nostratinė šaknis *ĆarV ‘sukietėjusi pluta’, besiremianti ide. *sker- ‘pluta (ledo, sniego), pluta (duonos) ir t.t.’ ∼ ural. *ćarV ‘plėvė; sukietėjęs’ ∼ drav. carV ‘šiurkštus’ ∼ alt. čar(V) ‘[= ide.]’. Ide. lytys tokios (plg. Pokorny 1959, p. 933: norv., šv. skare ‘(sniego) pluta’; s. isl. skrá ‘sausos (džiovintos) odos gabalas’, v. v. a. schrāde ‘plonas, sausas’; lie. skręsti (pret. skrendaũ), skrèsti (pret. skretaũ ‘be covered with a dry film/crust’, s. r. skora ‘kailis, oda’.
Šaltinis:
Vine 1991, 14
Antraštė:
skrèsti
Straipsnelis:
žr. skręsti
Šaltinis:
Vine 1991, 14
Antraštė:
skręsti
Reikšmė:
sich (ringsum) mit einer Schmutzkruste überziehen, erstarren, zusammenschrumpfen
Straipsnelis:
žr. skrandas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas