Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skriaustas
Straipsnelis:
skliaũsti giminaičių esama su ‘skelti’ ar pan. reikšme susijusių frontono pavadinimų: skriaũstas ‘frontonas’ šalia skriaũsti (-dė) ‘daryti nuoskaudą, engti’, skriaũsti (-do, -to) ‘skursti, menkėti, lysti’ (iš giminaičių kitose kalbose plg. s. v. a. scrōtan ‘kirsti, pjauti’. Dėl reikšmių raidos dar plg. skìrti giminaičius (sker̃bti. Dar žr. skliaũ(s)tas.
Šaltinis:
Urbutis 1996b, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas