Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skriẽbti
Straipsnelis:
[Semema ‘rašyti’ susiformavusi iš reikšmės ‘durti, kirsti, išskaptuoti, įkirtinėti rantelius, daryti įpjovas’ (pastaroji reikšmė ir reikšmė ‘rausti, kasti’ dažnai perteikiamos giminiškais žodžiais, plg. sl. *kopati ir lie. kapóti ‘smulkinti ką nors į dalis, gabalus’):] Lo. scrībere ‘brėžti, išpjaustyti (raides, rašmenis), graviruoti; rašyti’ etimologiškai ko gero siejasi su lie. skriẽbti (-ia) ‘brėžti (ratą, ratu); kirsti, pjauti, drėksti’, s. isl. ríta ‘pjauti, drėksti, rašyti’, s. ang. wrītan ‘drėksti, išpjaustyti, kasti, rašyti’, het. ḫatrai- ‘rašyti, pranešti’: ḫatta- ‘durti, pjauti, tvoti’.
Šaltinis:
Каралюнас 1987 (1989), 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas