Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrieliai
Straipsnelis:
[Slavistą gali sudominti siūlomas bl. ir sl. leksikos gretinimas :] lie. (sen.) skrieliai ‘sparnai’: le. skrzele ‘pelekas, plaukmuo, žiaunos’, s.-kr. trm. krȅlja ‘žiaunos’ (Baltistica I (2), 1966, 151).
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968) b, 380
Antraštė:
skriẽliai
Reikšmė:
‘sparnai’
Straipsnelis:
Senuosiuose lietuvių raštuose paukščio skraidomasis organas dažniausiai vadinamas – sparnai. Šį žodį visur vartojo ir J. Bretkūnas, kai jam reikėjo išversti Liuterio Flügel. Liuterio biblijoje sparnas retkarčiais pavadinamas ir kitu žodžiu – Fittig. Abu žodžiai – Flügel ir Fittig – yra sinonimai, bet J. Bretkūnas, matyt, nenorėdamas nutolti nuo originalo, nesiryžo Fittig išversti tuo pačiu žodžiu, kuriuo vertė Flügel. J. Bretkūnas Fittigen išvertė žodžiu sparnai, o Flügel – žodžiu plūnksnos.
Šaltinis:
Žulys 1966, 157–161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas