Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrõdelis
Straipsnelis:
Lie. trm. skrodelis ‘toks šokis, greitpolkė’ težinomas tik iš vienos žemaičių šnektos, Kalnalio, tad neabejotinai tariamas su žem. -uo-. Tai leticizmas, plg. la. siuvėjo pavadinimą skruõderis, skruõdelis (savo ruožtu germanizmas, plg. v. v. ž. schröder ‘siuvėjas’). Žemaičių žodžio šokio reikšmė irgi yra (tarminis) leticizmas.
Šaltinis:
Urbutis 2001d, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas