Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skruzdė̃
Straipsnelis:
Pirmąkart baltiškas skruzdės vardas paminėtas XIV a.: pr. saugis, tartas *zangis. Pr. *zangis laikytinas eufemizmu ‘greituolė’ iš adj. pr. *zanga- ‘greitoji, ūmioji’, o šis – vediniu iš verb. iterat. balt. *źang- ‘apsukriai žangstyti’ ← *źeng- (> lie. žeñg-ti ir kt.). Lie. skruzdìs (skruzdė̃) bei la. (dial.) skruzda yra eufemizmai ‘apskrudėlė’ iš adj. *skrudā-, kilusio iš vedinio, kuris atsirado iš verb. balt. *skrud- ‘skrusti, svilti’ (> lie. skrusti). A. Nepokupnas prieina prie išvados, kad pr. saugis esąs ne ‘skruzdė’, o ‘mižnė’. Ši hipotezė yra nepatikima jau vien dėl tos priežasties, kad pr. žodis (vulgarus) nebūtų patekęs į E žodynėlį.
Šaltinis:
Mažiulis 2008a, 95–96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas