Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrýbauti
Straipsnelis:
Sl. *(s)kripati, *skipъ grupės vksm. visų etimologų laikomi garsiažodinės kilmės. Mums rodos, kad Cupicos (Zupitza E. Die germ. Gutturale. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1896, 126) hipotezė, jog. sl. *skripati yra giminiška s. isl. hrīfa ‘drėksti’ ir kt. bei toliau su ide. lizdu *(s)ker- ‘pjauti’ patvirtinama sl. kalbų duomenimis [16]...[17]...[18]. Br. trm. v. скры́пацца reikšmė ‘dažnai landžioti į trobą ir vėl iš trobos’ gali būti laikoma kilusia iš reikšmės ‘girgždėti’, tačiau lie. skrýbauti ‘greitai judėti’ (giminiškas lie. skriẽbti ‘brėžti’ Fraenkel 816–817) patvirtina, kad reikšmė ‘zuiti’ gali susiformuoti < ‘pjauti’, ide. lizdas *skrei- (matomai, ‘zulinti, brūžuoti’ → ‘zuiti’). Kad sl. *skripati bus reiškęs ‘zuiti, lakstyti’ patvirtina ir bulg. trm. [19] скрипъл ‘judrus, vikrus vaikas’ (šią bulg. leksemos reikšmę gana keblu išvesti iš ‘girgždėti’).
Šaltinis:
Варбот 1981 (1983), 16–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas