Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skùbti
Straipsnelis:
Prasl. xybati atstatoma pirminė reikšmė ‘greitai judėti neapibrėžta kryptimi’ šalia antrinės ‘klysti’. Dėl to paralelėmis laikomi: le. chybać ‘greitai bėgti, šiuoliuoti, judėti’, chybki ‘greitas, vikrus’, lie. skùbti ‘skubėti’, skubùs ‘greitas, judrus’, s. isl. skúfa, s. ang. scūfan ir kt. ‘judinti’, s. v. a. scûften ‘šiuoliuoti’, s. i. kṣipáti ‘meta’, kṣipráh ‘greitas’ < kṣvip. Čia prasl. pradinis x atitinka ide. pradinį sk.
Šaltinis:
Мартынов 1968,146
Antraštė:
skubti
Straipsnelis:
Alb. humb ‘palikti, sugriauti, sugadinti’ G, Meyer’io (1981, p. 154) paliktas be etimologijos. V. Pisani [Pisani V., Saggi di linguistica storica, Torino, 1959, p. 124] palygino jį su lie. skumbù, skùbti ‘to hurry, to hasten’. Alb. humb < protoalb. *skumka ir lie. skumbù galėtų būti nazalinį *skumbhō, plg. ir go. af-skiuban ‘judėti atgal, išvaryti’ ir sl. *skubǫ, *skubati ‘stumti, plėšti’. Bet vis dėlto Pisani’io etimologija vangiai palaikytina, nes ignoruoja alb. hup, kuris albanų žodynuose laikomas humb sinonimu, egzistavimą. Alb. humb suponuoja ankstesnį *hump, giminišką hup. Taigi, įmanoma postuluoti protoalb. *skumpa ir *skupa. Akivaizdu, kad nei *skumpa, nei *skupa negali būti siejami su lie. skumbù.
Šaltinis:
Orel 1988, 109
Antraštė:
skùbti
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito ra kamieno baritonai.] S. i. śvábhra- < *(s)ḱuebʰ-ro-. Mayrhoferis mini tik iranėnų kalbų atitikmenis (puštūnų sūrai, v. persų suft ir kt.), tačiau galima toliau sieti ir su ide. šaknimi *skeubʰ- / *skuebʰ- (Pokorny 955: go. af-skiuban, s. isl. skūfa, skȳfa, s. sl. skubǫ, lie. skùbti ir kt.).
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas