Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skudrùs
Reikšmė:
miklus, greitas, vikrus
Straipsnelis:
žr. gudrus
Šaltinis:
Мартынов 1971, 428–431
Antraštė:
skudrùs
Straipsnelis:
Kadangi žodžio pradžios ks- virsta sk- (metatezė), tai ir lie. skudrùs ‘greitas, vikrus’ gali sietis su ide. šaknimi ks- (: kes-).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
skudrùs
Reikšmė:
aštrus
Straipsnelis:
Albanų kalbos duomenys -d (po balsio) istorijai nagrinėti yra apriboti paveldėtais žodžiais [250]. Alb. hjeth, heth < *skoudéi̯ō ‘metu’, aor. hodha, s. ang. sceotan ‘metu’, sva. sceozzan ‘mesti’, lie. skudrùs ‘aštrus’.
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 250–251
Antraštė:
skudrus
Reikšmė:
vikrus
Straipsnelis:
Germaniškoji upėvardžio Wigger [(dešinysis šveicariškojo Aare intakas)] prolytė yra feminīnum *Wigrō iš būdvardžio *wigra- (su gramatiniu pokyčiu), šalia kurio lie. vikrus prisišlieja visai taip, kaip lie. skudrus ‘vikrus’ šalia germ. FIN. *Skutrō (Schutter).
Šaltinis:
Greule 1971, 44
Antraštė:
skudrùs
Straipsnelis:
Augalo Bosellia thurifera pavadinimą (pastarasis perkeltas iš šio augalo teikiamam produktui) regime nauj. pers. kundur ‘smilkalai; tokia kadagio derva, vartojama gydymui’, kundurak ‘mastikmedžio derva’ (arm. kndrowkʿ ‘smilkalai’ yra iš ir. kalbos). Anksčiau minėtą n. pers. lytį Viustas (Wüst, Altpersische Studien, 1966, 55–73) laiko ide. kilmės ir sieja su lie. skudrùs ‘(labai) aštrus (apie peilį, dalgį)’; beje, lie. atitikmuo atseit esąs vienintelis n. pers. kundur atitikmuo. Viusto pasiūlyta etimologija yra perdėm abejotina.
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas