Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skul̃tas
Straipsnelis:
K. Jablonskio rankraštiniame palikime esantys išrašai [...] на наемъ шкультъ въ Ковне [ir t.t.] [rodo], kad senosios Lietuvos raštinių lituanizmai cкултъ (skult) ir скултодоилида (skultodojlida) keldinti iš lie. skul̃tas ‘senovinis irklinis upių laivas’ ir *skultadail(yd)a ‘skultų statytojas’. J. Laučiūtės (remiantis A. Vežkovskiu) nurodoma reikšmė, pirmojo ‘илотыческий инструмент’, antrojo ‘илотнук работающий’, ir tą reikšmę esą turintys lietuviški žodžiai *skùltas ir *skùltadaila laikytini atsiradę per nesusipratimą.
Šaltinis:
Zinkevičius 1988a, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas