Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skurdùs
Reikšmė:
poor, sad
Straipsnelis:
[Aptariama ide. skiemeninių sonantų raida baltų ir slavų kalbose. Abejojama R. Matasovićiaus (2004 ir 2005, 150) pateiktais skiemeninių sonantų fonetinio atspindžio *uR pavyzdžiais.] R. Matasović siūlomas lie. skurdùs ‘poor, sad’ siejimas su s. ang. scort ‘short’ abejotinas.
Šaltinis:
Kortlandt 2007, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas