Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skùtas
Straipsnelis:
Κοθώ. Hes. Šį žodį aiškino žodžiu βλάβη. Graikų fonetikos duomenimis κοθ(ώ) išsiaiškinti negalima. Ir tai suprantama, nes žodis yra skolinys iš [75] pelasgų. Iš tiesų κοθ(ώ) aiškiai atitinka v. air. scothaid ‘pjauna’ (< *squtāti), scoth ‘ašmenys, smaigalys’, v. v. a. hudele ‘skarmalas, skuduras’, lie. skutù, skùsti, skùtas, kurie kilo iš ide. *(s)qēu-t- ir t. t. ‘pjauti, atskirti’ ir t. t. (Pokorny, Wb. 954). Tuo tarpu kai graikų k. ide. *u nepatyrė jokio pasikeitimo, tai pelasgų kalboje šis balsis, atsidūręs pirmajame žodžio skiemenyje, reguliariai pavirto į o (Le pélasgique 4 ir toliau). Dėl konsonantizmo. Κοθ- kilo iš senojo *khoth- dėl aspiruotų disimiliacijos (ibid. 20 ir toliau), kurie normaliai kilo iš ide. *q ir *t (ibid. 17 ir toliau): priebalsių mutacija. Vadinasi, pelasgų κοθ(ώ)<ide. *(s)qut-. Aš pabrėžiu tą faktą, kad ide. *(s)qēut- ‘pjauti, atskirti’, išskyrus vakarines ide. kalbas, nėra paliudytas.
Šaltinis:
Windekens 1960b, 75–76
Antraštė:
skùtas
Straipsnelis:
Žr. skùsti.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1024
Antraštė:
skùtas
Reikšmė:
Fetze, Stück, Lappen, Flick; trm. Fransen
Straipsnelis:
Pr. stuckis, *scuckis ‘leynboͤm’ / rytų pr. ‘Leinbaum’ < nom. sg. m. *skuḱīs < *skutīs (Mažiulis 4, 162–163). Mažiulis juos sieja su lie. skùtas ‘Fetze, Stück, Lappen, Flick’, trm. ‘Fransen’, kilusiais iš lie. veiksmažodžio skùsti ‘rasieren, schaben, rupfen, zupfen, abschuppen, schälen, scheren’, la. skust ‘kratzen, rasieren, abschneiden, schälen’ (Fraenkel 1962–65, 823–824).
Šaltinis:
Blažek 2001b 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas