Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skutiklis
Straipsnelis:
Žodžiai, žym. sąv. ‘skutiklis, skustuvas’, dažniausiai daryb. siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘pjauti’, ‘skusti’, ‘grandyti’ ir t.t., arba ‘peilis’. Dažnai šią sąv. žymin. žodžiai daryb. susieti kartu su minėtais veiksm. ir ž. ‘peilis’ (s. ang. scearseax, s. v. a. scarasahs ir t.t., visi sudurt. ž., kur pirmo dėmens reikšmė ‘pjauti’, o antro – ‘peilis’). Lie. skutiklis: lie. skusti, kuris galbūt < ide. *ksu- (matomos gr. ξύω ‘skusti, grandyti’) su pirmine metateze (with initial metathesis) arba prailginto varianto ide. *sek- (extension of *sek-), matomos lo. secāre ‘pjauti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 451

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas