Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skutùlė
Straipsnelis:
[Germanizmuose] yra išlikęs s. vok. priebalsių junginys sk [(kai kuriose v. ž. tarmėse ž. pradžios sk dar yra išlikęs, A. Lasch Mittelniederdeutsche Grammatik, 1914, § 334)], pvz.: [...] skutùlė ‘medinis indas su antvožu sviestui, varškei ir kt. įsidėti’ (K, Ndž, S. Dauk., KŽ), skutùlas (Ndž, Kos 210 (Šl), KŽ), plg. v. v. ž. schuttel ‘t.p.’, v. ž. scutala (Alminauskis DLL). [...] Tačiau yra ir vėlesnių [(iš v. a. tarmės arba iš suaukštaitintų ž. žodžių)] tos pat reikšmės žodžių su š, pvz.: [...] škutùlė (Mžš).
Šaltinis:
Čepienė 1996, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas