Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skỹvis
Straipsnelis:
[Germanizmuose] yra išlikęs senasis vok. priebalsių junginys sk [(kai kuriose v. ž. tarmėse ž. pradžios sk dar yra išlikęs, A. Lasch Mittel niederdeutsche Grammatik, Halle, 1914, § 334)], pvz.: skỹvis ‘lėkštė’ (N, K, TP 1880, 42; LC 1879, 38; Rsn, Kin, Prk, Krg, Klp I, skỹvas (Prk, Klp), skývė (K, Rtr, Ndž, KŽ), plg. v. v. ž. schīw ‘t. p.’ (ME IV 50); […].
Šaltinis:
Čepienė 1996, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas