Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slė̃dės
Straipsnelis:
Skolinių su ž. pradžios s ir š yra [...] prieš priebalsius [...] v, l, m, n: [...] slė̃dės „rogės rastams vežti“ (J) ir šlė̃dės (S. Dauk, Šlu, Klp, Skd, Pln), plg. v. v. ž. slēde „t. p.“ (Schwers Spr. Unt. 110), r. pr. vok. šlêde „t. p.“; [...]. [157] Skoliniai su s ir š yra kilę iš skirtingų vok. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo [158] iš vok. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš vok. a. tarmių arba iš suaukštintų žem. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas