Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slėgà
Reikšmė:
„spaudimas, slėgimas“
Straipsnelis:
Oset. ligæ dig. „prislėgtas, sugniuždytas“. Kilmė neaiški. Gali būti kilęs iš ide. (s)leg-, (s)leig- „mušti, spausti“ ir pan. (su „ekspresyviuoju“ q vietoj gv, kaip ælqīvyn „spausti“ irk t.). Plg. lie. slegiù, slė̃gti, slėgà „spaudimas, slėgimas“, toliau s. saksų slec „smūgis“, s. ang. [45] slicc „medinis plaktukas; kūjis“. Tarp kitko oset. liqæ gali būti garsažodinės prigimties.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 45–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas