Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slaidùs
Reikšmė:
lengvai slystantis
Straipsnelis:
Lie. slaidùs ‘lengvai slystantis’, la. slaîds ‘schief liegend, abschüssig’ : lie. slidùs, slydùs ‘lygus, glotnas’, la. slids ‘t. p.’. Šalia varianto su a laipsniu yra tik antrinis veiksmažodis lie. sláidžioja (-iojo, -ioti) ‘slidinėti’; plg. la. slaida ‘Spur, Geleise’. Būdvardžio variantus su silpnuoju laipsniu palaiko lie. sliñda (slìdo, slìsti) ‘darytis slidžiam’, slýsta (slýdo, slýsti) ‘šliuožti slidžiu paviršiumi’, slỹdi (-ė́jo, -ė́ti) ‘slystelėti’, la. slîdu (-ẽju, slîdêt) ‘slysti’. Tiek dėl izoliuoto vokalizmo, tiek dėl nuo veiksmažodžio nutolusios reikšmės (latvių kalboje) senesniu galėtų būti laikomas variantas *slaidus, tačiau ir variantas *slidus rodo bent jau rytų baltų epochos senumą.
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas