Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slaptà
Reikšmė:
‘slėptuvė’
Straipsnelis:
Oset. dig. salfxodæ, sælfxodæ ‘nematoma kepurė’ (epe, pasakose). Antroji dalis xodæ ‘kepurė’ (žr. xūd). Pirmoji (salf, sælf) – neaiški. Sąskambis su salf ‘šerkšnas’, reikia manyti, atsitiktinis (kepurė, maskuojanti žmogų, kaip šerkšnas – medžius?). Arba (su metateze slap//salp) sietinas su lie. slapùs, slaptà ‘slėptuvė’, slė̃pti ir kt. (Fraenkel 826, 829). Galbūt skitų-baltų izoglosa (СЕИ 133 ir toliau)? Arba [27] – su germ. *skalp ‘apvalkalas’ (ang. scalp, s. isl. skalpr ‘žirklės’ ir pan.). Galbūt skitų-germanų izoglosa (СЕИ 131 ir toliau)?
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 27–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas