Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slaugýti
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaro pamatas yra šaknis be žinomų ide. atitikmenų (dauguma turėtų būti substratiniai ar keliaujantys žodžiai). *sloug-o- (kolektyvas *sloug-eh₂) ‘Gefolge’: air. slóg, slúag m. ‘Heer, Schar’, kimrų llu ‘Heer’; *tego-slougo- (plg. s. air. teglach ‘Hausgenossenschaft, Familie’, s. kimrų telu ‘Gefolge’); lie. (žem.) slaugà ‘das Dienen’, slaugýti ‘helfen’; s. sl. sluga ‘Diener’, služiti ‘dienen’ ir t. t.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas