Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slim̃pti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas prieb. gali būti išplėstas):] 9. Šaknis *ls- I „vaikščioti, ieškoti, rinkti“: variantas *sl-: - s. i. srédhati „paklysta, klajoja“, gr. λήγω (*< σληγω) „sulaikau, nustoju“, s. air. sluicht „pėdsakas, atkarpa“, go., s. v. a. slahan „mušti“, v. v. a. slouwe „pėdsakas“, s. isl. slāttr „pjūtis“, sloðra „temptis“, sloð „pėdsakas“, lie. slim̃pti „slankioti, vilktis“, slánkioti, sliñkti, slėnỹs, slėnùs „žemas, nuokalnus“, slãstai „spąstai“, la. sladz „spąstai“, slāt „šliaužti, sliūkinti, slampinėti“, sluòt „šlaistytis be tikslo“, slept „veltui, tuščiai vaikščioti“, slanît „numesti, sudėlioti, guldyti, užmušti“, slanís „sluoksnis“, sleja „riba, juosta“, slêne „pieva tarpumiškyje“, r. слоняться, шляться.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas