Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slìzikas
Reikšmė:
šlyžys, N(o)emach(e)ilus barbatulus (L.)
Straipsnelis:
To paties žuvies pavadinimo [šlyžys] ilgesnieji variantai su pabaiga -ikasslìzikas, sližìkas, šližìkas – yra kilę iš gretimų slavų priesaginio vedinio, t. y. le. ślizik, śliżyk ar br. слíзiк, слíжык ‘t. p.’.
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas