Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slõbnas
Reikšmė:
silpnas
Straipsnelis:
Lie. slõbnas, sl. *slàbъ, ž. slãbnas, la. slãbs, slãbe̹ns, slãbnas. Matasovićius mini s. sl. slabъ ‘silpnas’ ir rekonstruoja bl.-sl. *slāb-. Fraenkelis pastebėjo, kad slãbnas neatitinka s.-kr. slȁb, slvn. slàb ir t. t. Žodį slõbnas Fraenkelis laiko veldiniu; slõbnas rodo ã raidą. Aš esu linkęs manyti, kad tai yra slavų kalbos skolinys.
Šaltinis:
Derksen 2002, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas