Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slogà
Straipsnelis:
Gr. λώβηf. „įžeidimas, prievarta, sužalojimas“ [...]. Daryba su kaip λώπηir t. t. Jau seniai gretinama su baltiškais žodžiais, reiškiančiais „apsunkinti, blogai daryti, kankinti“, kurie suponuoja labioveliarinį ir s žodžio pradžioje: lie. slogà (su kitu balsiu la. slāga); lie. slogùs. Veiksmažodinės formos su balsiu : lie. slė́gti, la. slegt „uždaryti“ ir t. t., plg. Pokorny 960.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 653
Antraštė:
slogà
Reikšmė:
weight, pressure
Straipsnelis:
[Trumpai aptariami gr. k. dariniai su šaknies balsiu :] gr. λώβη ‘injury, offense’ (→ λωβάομαι ‘insult’), [išn. 13: plg. lie. slogà ‘weight, pressure’ (: slė́gti ‘press heavily on’), nors gali būti dėl Winterio dėsnio].
Šaltinis:
Barnes 2009, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas