Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slovà
Reikšmė:
‘šlovė’
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai, dažnai turi balsį o vietoj įprastinio a [...]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu *a virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę [...]. LKŽ o neretai turi žodžiai, kitur rytų Liet. nevartojami arba išlaikantys a, pvz., [...] [68] slovà ‘šlovė’ (слáва, sława)…
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68–69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas