Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slùbnas
Straipsnelis:
(sleub-) slub- ‘suglebęs’: galbūt lie. (žem.) slùbnas ‘silpnas, sergantis’, dėl kurio egzistencijos [64] Fraenkelis abejoja; la. slubît ‘suglebus eiti’, sluburêt, sluburuôt ‘šlepsint eiti’, sluburs ‘kas šitaip eina’, kurie betgi prie lie. šlùbas ‘lahm, sehr hinkend’ (< k̑lub(h)- ‘suglebus karoti (nukaręs)’. Neaiški yra (semantinė) go. sliupan ‘sėlinti, šliaužti’, s. v. a. sliofan, n. v. a. schliefen ir t. t. priklausomybė (Zupitza, Gutl. 28), taip pat la. šlaubs ‘įstrižas, nuožulnus’, slaubeniski ‘nuožulnūs’ (< *sleub(h)-, *sloub(h)- Endzelin ME po šlaubs) [...] [65]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 64–65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas