Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slyvà
Reikšmė:
Pflaume, Zwetschge
Straipsnelis:
Pr. sliwaytos ‘pflumen’/‘Pflaumen’ < nom. pl. f. *slīvaitās < *sliwo < *slīvā (Mažiulis 4, 131), kuris pasiskolintas iš le. śliwa (Levin 1974, 98); lie. slyvà ‘Pflaume, Zwetschge’ greičiausiai pasiskolintas iš br. ar r. slyva (Fraenkel 1962–65, 833; Vasmer 3, 670).
Šaltinis:
Blažek 2001b 46
Antraštė:
slyvà
Straipsnelis:
[Aptariami galimi ide. šaknies *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ (plg. s. v. a. slēha, lo. līvor ‘blauer Fleck; Neid’, bret. liv ‘Farbe; Tinte’, gr. λωτός ‘Wasserlilie, Lotus’ ir kt.; plg. A. Hyllested in J. Clackson, B. A. Olsen red., Indo-European Word Formation, Copenhagen, 2004, 59–64) refleksai baltų kalbose.] Dėl savo kirčiuotės ir priegaidės lie. slyvà (2), slỹvas (2) (ir pr. sliwaytos) paprastai laikomas slavizmu, plg. ru. слы́ва, s.-kr. slȉva. Tačiau priegaidė gali būti ir metatoniška; ji galėjo atsirasti dėl substantyvizacijos iš būdv. *slývas ‘blau’ (< *sliH-u̯o-), plg. lie. klótas ‘belegt’ > klõtas (2) ‘Unterlage, Schicht’, klotà (4) ‘Diele, Fußboden (Bretter, Kacheln)’ (ir kt. pvz.). Taigi nėra jokių priežasčių, kodėl lie. slyvà, slỹvas negali būti veldinys.
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 87–89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas