Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smū̃tnytis
Straipsnelis:
Ypatingesnio aiškinimo dar [P. Skardžius] pasirodė reikalingas smū̃tnytis, -ijasi, -ijosi ‘liūdėti, liūsti’ – dėl jo P. Skardžius pasakyta [senųjų slavizmų žodyne], kad jo arba pagal smū̃tnas (< le. smutny ar s. br. смутный) perdirbtas iš smū̃tyti(s) ‘t. p.’ (< le. smucić (się) ir s. br. смутит(ся)) arba tiesiai iš le. smutnieć atsiradęs; antrąjį spėjimą sunku palaikyti, nes iš smutnieć veikiau reiktų laukti smūtnė́ti, […] ir tokia lytis, pasirodo, yra iš tiesų pažįstama ne iš vieno šaltinio (LKŽ XIII 233); pirmojo aiškinimo maždaug lygiaverčiu konkurentu galėtų, rodos, būti teigiama, kad smū̃tnytis paprasčiausiai pasidarytas iš slavizmo smū̃tnas.
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas