Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
del̃bti
Reikšmė:
akis nudurti žemyn
Straipsnelis:
Pragerm. DELB-A- ‘kasti’ (s. ang. delfan ‘kasti’, s. fr. delva ‘t. p.’, v. v. a. telben) neturi patikimos etimologijos. Čia priskirti lie. del̃bti ‘akis nudurti žemyn’ yra gana abejotinas dalykas.
Šaltinis:
Seebold 1970, 153
Antraštė:
del̃bti
Reikšmė:
akis nuleisti
Straipsnelis:
Albanų-baltų-slavų kalbų sutapimai su germanų dažnai būna specialaus, neretai „techninio“, pobūdžio (o tai būna dažniau tik vėlesnių kultūrų kontaktų metu ir nerodo ypatingos indigenios giminystės): pr. dalbtan ‘káltas’ (plg. lie. del̃bti ‘nuleisti akis’, dálba), r. долото (plg. долбить), alb. daltë (rum. daltă) ‘káltas’, s. v. a. bitelban ‘užkastas’, s. ang. delfan ‘užkasinėti’.
Šaltinis:
Широков 1984, 20
Antraštė:
del̃bti
Reikšmė:
mušti, suduoti
Straipsnelis:
žr. dalba
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 291–294

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas