Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smagenys
Straipsnelis:
žr. makaulė
Šaltinis:
Grinaveckienė 1971, 32–34
Antraštė:
smãgenys
Straipsnelis:
[Baltų kalbos yra gan neseniai paliudytos. Dėl to jose yra nemažai nekontroliuojamų fonologinių pakitimų atvejų. Metatezė:] Lie. smãgens, smãgenys ‘Mark, Gehirn’, la. smadzens < ide. *mosgén- = [*mozg(ʰ)én-] (plg. s. i. majján-).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 408

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas