Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smaguris
Reikšmė:
„Lecker, Zeigefinger“
Straipsnelis:
žr. smagus
Šaltinis:
Fraenkel 1955, 11–13
Antraštė:
smagùris
Straipsnelis:
[Čia pateikiams ne ištisinis senųjų germ.-bl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 32. s. v. a. smach (germ. smak-) „skonis; skonio jutimas; uoslė“, s. v. ž. smak(e) „skanavimas, ragavimas“, smaken, s. fryz. smakia, v. ang. smakin „ragauti“, su geminata k: s. v. a. smac (-ckes) „skonis“, smecken „ragauti“, s. ang. smæcc, isl. smekkr „skonis, uoslė“ – lie. smaguriai̇̃ „gardėsis, gardus kasnelis“, smaguriáuti „smaližiauti“, smagùris „gardėsis, skanėstas“ (ide. *smeg(h)-).
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 82
Antraštė:
smagùris
Straipsnelis:
žr. smagus
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 142

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas