Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smaigùs
Reikšmė:
kuris greitai sminga
Straipsnelis:
Lie. smaigùs ‘kuris greitai sminga’, smaiglùs ‘skvarbus, įdėmus’, smaigstùs ‘kuris visur landžioja, smaigstosi’ : smìgus ‘skvarbus’, smiglùs ‘smingantis; skvarbus’. Variantus su a laipsnio vokalizmu paremiai smaĩgo (smaĩgė, smaigýti) ‘badyti; bedžioti, kaišioti etc.’, smaĩgsto (smaĩgstė, smaigstýti) ‘t. p.’ – iš to išvestas smaigstùs; dėl vokalizmo plg. ir smaigà, smaĩgas ‘plona kartis’. Variantai su silpnuoju vokalizmo laipsniu palaikomi smiñga, smeñga (smìgo, smìgti) ‘lįsti gilyn; staigiai leistis; klimpti etc.’. Tiek dėl a laipsnio dažnesnio vartojimo deverbaliniuose vardažodžiuose, tiek dėl paties būdvardžio varianto smaigùs platesnio vartojimo jį būtų galima laikyti senesniu.
Šaltinis:
Vanags 1994, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas