Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smakas
Straipsnelis:
[Aptariama M. Daukšos Postilės slavizmų integracija į lietuvių kalbą.] Pirmasis skolintinio elemento įforminimo žingsnis – fonetinė substitucija. Skirtingi elementai į kalbą patenka skirtingais chronologiniais sluoksniais, dėl to ir kinta nevienodai (Kardelis 2003, 29). Pvz. sl. o – slavizmų a: smakas (le. smok, br. смок).
Šaltinis:
Voitkevič 2010, 246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas