Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smauglỹs
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. smauglỹs ‘tokia baidyklė, kuri laikosi javuose’ ir plg. smáugti.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 184.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas