Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smerà
Straipsnelis:
Skolinių su žodžio pradžios [...] s ir š yra [...] prieš [...] priebalsius [...] v, l, m, n: [...] smerà „ratų tepalas“ (N, KL, KŽ) ir šmẽras (Q, KŽ, Vv, Mrj, Krs), šmėrė̃ (Dr, Pš, Krš, Vkš), plg. v. v. ž. smēr „t. p.“ (Sehwers, Spr. Unt. 112), Pr. v. šmę̂r „t. p.“ (Alminauskis DLL). [...] [157] [Germanizmai] su s ir š yra kilę iš skirtingų vok. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo iš vok. žem. tarmių ir yra senesni, o su š – iš vok. a. tarmių arba iš suaukštaitintų žem. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas