Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smertis
Reikšmė:
mirtis
Straipsnelis:
Į pirmųjų senųjų lietuviškų tekstų (išimtinai religinių) kalbą buvo perimtas slavų (veikiausiai senosios lenkų kalbos) žodis, reiškiąs mirtį – smertis -ies (ir -čio) fem. ir masc.
Šaltinis:
Eckert 1999, 263; 269

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas