Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smìlga
Straipsnelis:
Sl. smьlza „Deschampsia caespitosa“, s. le. smil(s)z (iš čia kolektyvinis smilzowina), slovk. smlza yra giminiški su lie. smìlga, la. smilga ir su s. v. a. smelha (vok. Schmiele, s. norv. smylve) „Deschampsia“ (Naše řeč 30, 61). [„Protoeuropietiškos kilmės žodis“].
Šaltinis:
Machek 1950, 149
Antraštė:
smilga
Reikšmė:
Agrostis, Poa sp., Lolium sp., Festuca sp.
Straipsnelis:
žr. padirsė
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72
Antraštė:
smìlga
Reikšmė:
полевица (трава)ч мятлик
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. s’m’'igła –le. ‘высокая трава, растущая по берегам озер и прудов’, br. смiльга́, смiлга́ ‘мятлик луговой, Poa pratensis L.’ <= lie. smìlga ‘полевица (трава), мятлик’, smilgū̃nė ‘полевичка’, smilguõlė ‘метлица’. -g- > -- minėtose šnektose galėjo atsirasti dėl lie. smìlga kontaminacijos su le. śmigły ‘высокий, тонкий, стройный, гибкий’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas