Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smilkstė́ti
Reikšmė:
pamažu be liepsnos degti, rusenti
Straipsnelis:
Esamojo laiko -sta- kamienu galėtų remtis -ėti vedinys lie. smilkstė́ti, smil̃ksta ‘pamažu be liepsnos degti, rusenti’ (KŽ): smil̃ksta, smil̃kti, smil̃ko. Galima įtarti, kad nepriesaginiai veiksmažodžiai buvo tiesiog perdirbti formantą -st- priskyrus leksiniam kamienui ir pritaikius tekė́ti, tẽka tipo struktūrą (žr. Pakalniškienė 1993, 170, 174; Jakulis 2004, 37). Vėliau kai kurie iš tokių perdirbinių galėjo a kamieną keisti į priesaginį -ėja (pagal lygiaskiemenių veiksmažodžių pavyzdį).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 392–393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas