Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smógos
Reikšmė:
‘sausumas burnoje, troškulys’
Straipsnelis:
Prasl. kalboje spėjama buvus etimologinį lizdą su alternaciniais kamienais *smeg- : *smog- : *smaga [11]. Dėl *smaga plg. s. r. смага ‘liepsna; sausumas, karštis’, slov. smága ‘tamsi oda’, s.-kr. smag ‘silpnumas, galvos svaigimas iš bado’, č. smaha, smáha ‘karštis, nudegimas’ ir kt. (Фасмер II, 682; Skok III, 290). [10]. Machek² 559 slavų žodžiui *smaga pateikiami tikslūs baltų atliepimai: lie. smógos ‘sausumas burnoje, troškulys’, smogóti ‘suskeldėti nuo karščio’, ‘išdžiūti’, plg. mano lūpos nusmogojusios (žr. dar Fraenkel 848).
Šaltinis:
Куркина 1985 (1988), 10–11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas