Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smokti
Reikšmė:
dvisti, švinkti, pūti
Straipsnelis:
Lie. smokti ‘dvisti, švinkti, pūti’ < la. smakt (smoku) – tokia rkšm. tik tarm., o bendr. r. ‘dusti, trokšti’: smoktismakt…; dar žr. Kuršaičio žodyną; LKŽ sujungtas su smokti (iš Juškos) = smõgti ‘silpti, kreipti’, tarsi tai būtų tikrai antroji to paties žodžio reikšmė.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 16-17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas