Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smùkti
Straipsnelis:
Gr. μυχός m. ‘gilus’ [727…] Šis ekspresyvus žodis neturi aiškios etimologijos. Jei čia iškeliama veiksmažodinis daiktavardis, reiškiantis maždaug ‘slėptis’, tai galima atstatyti šaknį *meugh-/*mugh- pagal armėnų mxem ‘panardinti’ ir t. t. arba taip pat sieti su germ. žodžių grupe: s. isl. smjúga ‘įsėlinti į’, s. ang. smūgan ‘čiuožti’, v. v. a. smiegen, vok. schmiegen ‘susigužti’ ir t. t. – germ. formos gali turėti aspiruotą senovinį arba duslųjį. Galinio sprogstamojo artikuliacijos būdas lieka neapibrėžtas. Tai šios rūšies žodžiams tai nestebina. Pokorny palaipsniui įtraukia žodžius, kurie gretinami su μύσσω. Šiuo atveju jokio ryšio su s. i. múkha- n. ‘burna’.
Šaltinis:
Chantraine DEG 3, 727–728
Antraštė:
smùkti
Straipsnelis:
Germ. smeug-a- 'prisiglausti, glaustis; aptempti (apie drabužį), schmiegen' (s. isl. smiúga 'įsmukti; skubiai apsirengti', s. ang. smūgan 'šliaužti, ropoti, kriechen, schmiegen' [439], s. v. a. tik contractos: chismoginui) turbūt siejasi su struktūriškai vientisa germ. žodžių grupe 'šliaužti, sėlinti, slinkti' – 'ropoti, rėplioti, kriechen' – 'slysti' (plg. gleid-a-), tačiau fonetiškai tiksliau atitiktų (*smeugh-), plg. lie. smáugiu, -ti 'varžyti kvėpavimą, dusinti; žudyti spaudžiant gerklę; varginti, kamuoti'. Vis dėlto savo reikšme artimesnė yra šaknis smeug-, kuri (tiesiogiai gretinant) germ. leksemose turėtų sukelti gramatinę kaitą, plg. lie. smunkù, smùkti 'slysti, sprūsti, gleiten, mautis žemyn, rutschen, schlüpfen', smáukti 'nusimauti (kojines), abstrüfen', s. sl. smykati sę 'nutempti, nunešti, dahinschleppen'. Variantai be s- mobile: la. màukt 'apsivilkti, užsimauti, nusimauti' (lie. maũkti pernelyg skirtinga reikšmė).
Šaltinis:
Seebold 1970, 439–440
Antraštė:
smùkti
Reikšmė:
grimzti, klimpti
Straipsnelis:
Lie. smùkti ‘grimzti, klimpti’, smaũkti ‘braukti’, smaukýti ‘braukant trinti’, le. smukać ‘brauk(y)ti (skinant)’, slov. smúkati ‘t. p.’; plg. lie. smìgti ‘grimzti, klimpti’, norv. smika ‘glitenti, tepti’, smeikja ‘braukyti, glostyti, meilikauti’ sietini su ide. *smē(i)g-, smī̆g- ‘tepti, trinti’.
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 245
Antraštė:
smùkti
Straipsnelis:
[Etimologiškai analizuojami bulgarų žodžiai slavų kalbų kontekste.] Prasl. veiksmažodžiai *smykāti, *smyknąti ir *smukāti (plg. r. смы́кать, смыкнýть ‘дърпам, тегля, скубя’, ukr. сми́кати, br. смы́каць ‘t. p.’, č. smýkati, smyknouti ‘плъзгам, влача’, le. smykać ‘влача по земята’, smykać się ‘плъзгам се, влача се по земята’ ir kt.), kilę iš formos *smykъ (plg. bulg. смик ‘ивици от бяла аба…’, taip pat bulg. смѝква, смѝквица; dar plg. s.-kr. смик, r. смык, ukr. смичóк, č. smyček, le. smyczek ir kt.), yra giminški su lie. smùkti, smunkù, smaũkti, smaukiù, smaukýti, la. šmukt, šmuku, anglosaksų smúgan ‘пъхна се’ ir kt., < ide. *(s)meuk-, plg. *(s)meu̯gh-.
Šaltinis:
Димитрова-Тодорова 2000, 174–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas