Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snãpas
Straipsnelis:
[Germ. ir bl. kalbose yra kūno dalių pavadinimų (šie pavadinimai taikytini ir gyvūnams, paukščiams, ir žmonėms), kurių neaptiksime kitose ide. kalbose:] 8. S. v. a. snabul, vok. Schnabel ‘snapas’, s. fryz. snavel, snabla ‘burna’, s. ang. nebb ‘snapas, veidas’, s. isl. nef ‘nosis’, snafðr ‘gardžiai, skaniai kvepiantis’. Etimologiškai pastarieji žodžiai gretinami su lie. snãpas.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 78
Antraštė:
snãpas
Reikšmė:
bill
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ī : *i kaita, kilusi iš ide. *ei : *i balsių kaitos eilės, įvykus reguliariam garsų pakitimui. Ji galėjo būti modelis kitiems tipams su kiekybiniu abliautu, tokiems kaip *ū : *u ir *ā : *a. *ī : *i kaita būdinga ‘pointy nose, snipe’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami penki pragerm. *snībō, *snippaz ‘pointy nose, snipe’ kamieno variantai: 1. *snīpᴾōn-: s. isl., isl., farerų (mýri-)snípa f. ‘snipe’, norv. snipe f. ‘snipe, small boat, dial. bill, northern pike’, vid. ang. snīpe ‘snipe’; 2. *snīpᴾa(n)-: isl. snípur m. ‘penis, clitoris’, farerų snípi m. ‘pointy nose’; 3. *snippa(n)-, -ōn-: farerų (nasa-)snippur m. ‘tip (of the nose)’, norv. snipp m. ‘long tip, collar’, s. vok. a. snepfo m., -a f. ‘snipe’, vid. vok. a. snepfe, vok. Schnepf m. ‘snipe, tip, edge’, Schnepfe f. ‘snipe, tip’, s. saksų snippa f. ‘t. p.’, vid. vok. ž. snippe ‘snipe, shoe tip’ (= da. (myre-)sneppe, snippe ‘snipe, snout, longspine bellowfish’), vid. olandų sneppe, snippe f. ‘snipe’, ankstyvoji (dabartinė) olandų sneppe ‘t. p.’, olandų snip ‘t. p.’; 4. *snipan-: olandų sneep ‘carp’ (→ *snepila-: vid. vok. ž. snep(p)el m. (= vok. Schnäpel, Schnepel) ‘whitefish’); 5. *snibbōn-: vid. vok. ž. snebbe, snibbe f. ‘bill’, vok. Schneppe, Schnibbe, Schnippe ‘bill, tip, snipe’, ankstyvoji (dabartinė) olandų snebbe ‘rostrum avis’, olandų sneb ‘bill’. Atsižvelgiant į s. ang. formą snīte f. ‘snipe’, pragerm. *snībō gali būti kildinamas iš šaknies *snei- su labialine priesaga, galimas dalykas, kad *-bʰon-. Panašus darinys matyti ir sugretinus s. ang. clīte f. ‘colt’s foot’ < *klīttōn- ir clīfe f. ‘burdock’ < *klībōn-. Antra vertus, vid. vok. ž. snebbe, snibbe ir olandų sneb kartais kildinamas iš *snabja- ir gretinamas su s. vok. a. snabul, s. fryzų snavel m. ‘t. p.’ < *snabla- ir s. fryzų snabba m. ‘mouth’. Nors abi šaknys, *snī̆b- ir *snab- siejamos tarpusavyje, jų kilmė neabejotinai skiriasi. Pragerm. *snab- randamas iteratyvo formoje vid. vok. žem., vid. olandų snappen ‘to gasp, grasp, snap’ < *snappōn-, s. isl. snapa ‘to bite, snap’ < *snapōn-, vid. vok. a. snaben ‘to snap, sniff, smack’, vid. vok. ž. snaven ‘to stotter, stumble’ < *snabōn- ir olandų lytyje *snoepen ‘to nibble’ < *snōpᵖōn-. Ji turi kitą abliauto modelį ir, kitaip nei *snei-bʰ-on-, nėra skaidytina į smulkesnes sudėtines dalis. Ji greičiausiai yra giminiška lie. snãpas ‘bill’ ir snapẽlis ‘nozzle’ (Fraenkel LEW, 851–852), jei šie žodžiai nebuvo pirmiausia pasiskolinti iš vokiečių žemaičių kalbos.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 247–249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas