Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snarglỹs
Straipsnelis:
Oset. unærǧyn/unærǧun, inæřgun ‘vaitoti; dejuoti; skųstis’. Kilęs iš *vi-narg-. Kamienas *narg-, ide. *(s)nerg- yra pailginta šaknis *nar-, *(s)ner- ‘triukšmauti’ ir pan. Šitoks kamienas taip pat turimas ir germanų bei baltų kalbose: švedų snarka ‘knarkti; purkšti, šnarpšti’, olandų snerken ‘braškėti; kanrkti’; vok. schnarchen ‘knarkti; šnarpšti, purkšti’ ir pan. (Falk–Torp II 1098. – Kluge-Götze 534. – Pokorny 975), lie. snarglỹs, snarglė́ti, la. snirguot ‘snarglėti’ (Fraenkel II 852). Toliau žr. prie næryn (ИЭС II 171–172); plg. unær, unærun. – Freimanas unærǧyn sugretino su chorezm. arγund- ‘šaukti; vadinti’, sogdų wnγr ‘balsas’ (Хорезмийский язык. М.-Л. 1951, стр. 23, 61, 96, 112).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas