Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snéigėti
Straipsnelis:
Germ. sneigw-a- 'snigti, schneien' (s. isl. tik snivenn 'apsnigtas', s. v. a. tik praes. sniwit: ninguit), be jokios abejonės remiasi bendraide. v. *sneigʷ- 'snigti'. S. i. ir s. air. leksemos paliudija kitokią, ne tik 'snigti' reikšmę. Šiaip jau pamatinę reikšmę mėginama nustatyti turint prieš akis s. i. 'suklijuoti, būti sukibusiam' (KZ 72, 1955, 228–230), 'telktis, susitelkti' (Gedenkschrift P. Kretschmer, Wien, 1956, p. 37) ir 'būti sukibusiam' (MSS 18, 1965, 13–28). Matyt, veikiau reikėtų, atsižvelgiant į air. leksemos reikšmę, galvoti pirminę reikšmę buvus 'kristi' (ypač apie kritulius [Niederschlage], plg. lie. dṙ̀ reikšmę), plg. lo. nīvit, ninguit, praet. ninxit 'smėgti', s. air. snigid 'laša, krenta (lietus, sniegas, kraujas); lieja (kraują, ašaras)', lie. snéigėti 'sniegu pustyti (s. lie. sṅ̀, sniñga ir sniẽgti, sniẽga), s. sl. sněgъ 'sniegas', osněžiti 'apsnigti', gr. νείφει 'smėgti', s. i. (W) osnihat, anot Hofmano (MSS), 'blieb liegen' (galime suprasti ir kaip 'fiel', kauz. sneháyati 'krenta, schlägt nieder'.
Šaltinis:
Seebold 1970, 442

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas