Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snìgti
Straipsnelis:
[Jeigu leksemoje galime įžvelgti morfologinio archaizmo pėdsakų arba pastaroji turi etimologinių atitikmenų giminiškose kalbose, tai tokios lyties infiksas be abejo yra žilos senovės dalykas. Iš tokių etimolog. atitikmenų minėtini:] lie. sniñga : lo. ninguit.
Šaltinis:
Puhvel 1960, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas