Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snopsóti
Straipsnelis:
[Lie. kalba pažįsta būrį formanto -soti, 3. pres. -so v. kurie vienaip ar kitaip reiškia ‘in einem bestimmten Zustande verharren’. Tie -soti v. kurie atsiradę dėl analogijos resp. kontaminacijos, yra ypač įdomūs indoeuropeistikos metodologijai:] E. Fraenkelio (LEW 854) siūlymas lie. snopsóti, snõpso ‘schlummernd, schlaftrunken dasitzen’ gretinti su lie. snãpas ‘Schnabel’ yra abejotinas, nes iki šiol etimoliškai neaiškus lie. daiktavardis juo pamatuotuose vediniuose visada išlieka su , niekada su o. Be to, toks E. Fraenkelio aiškinimas neįtikinamas ir dėl semasiologinių priežasčių. Pats esu galvojęs apie snopsóti saitus su sãpnas ‘(Schlaf) Traum’, bet tokia prielaida vėlgi sukelianti įvairius svarstymus. Rodos, kad v. snopsóti [120] galime laikyti v. snáusti, snáudžia ‘unwillkürzlich schlafen, schlummern’ bei v. žiopsóti kontaminacijos padaru. Variantas snapsóti (su a) yra be abejonės antrinis ir atsiradęs dėl snàptelėti ‘ein kurzes Schläfchen machen’ įtakos.
Šaltinis:
Otrębski 1963b, 120–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas