Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sodas
Straipsnelis:
Ir būtent tyrinėdami šitą vėlyvą leksiką, bendrą baltams ir slavams, susiduriame su didžiausiais sunkumais, norėdami atskirti giminiškus žodžius nuo skolinių. Kokiais objektyviais kriterijais remdamiesi, kalbininkai, etimologinių žodynų autoriai tvirtina, kad lietuvių kalbos žodis dėdė giminiškas r., br. дядя, bet lie. lėlė – paskolintas iš br. ляля, arba kad lie. klodas – giminiškas r. кляд, bet žodis sodas – jau skolinys iš slavų sad ir t. t.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 93
Antraštė:
sõdas
Straipsnelis:
Baltų slavų leksinių ryšių tyrimas skolinimosi aspektu yra apsunkintas dėl didelio šių kalbų grupių artumo. Neretai sunku atskirti skolinius nuo veldinių. Apie tai rašė, pvz., B. V. Gornungas [Б. В. Горнунг, Из предыстории образования общеславянского языкового единства, Москва, 1963, 98.], kuris vienu iš tokių atvejų nurodo ru. сад ir lie. sõdas. A. Briukneris manė, kad lie. sõdas yra skolinys iš slavų kalbų [A. Brückner, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877, 135.]. Tačiau tarp сад ir sõdas fonetiškai yra toks pats ryšys kaip ir tarp ru. клад ir lie. klõdas, kur lietuviško žodžio grynai baltiškas pobūdis niekada nekėlė abejonių.
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas